• BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.
  • BROQUETAS S.L.

Broquetas · La soldadura seguraMISSIÓ DEL GRUP BROQUETAS

Aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients.

Contribuir al desenvolupament i realització dels seus empleats, crear un equip.VISIÓ DEL GRUP BROQUETAS

Ser un dels principals subministradors dins del mercat de la instal·lació Hidrosanitaria i de gas.

Subministrar consumibles de soldadura en el mercat de l'electrònica.

Ser una empresa referent del sector.VALORS

Responsabilitat: Complir amb els compromisos assumits i deures assignats.

Objectivitat: Centrar-se en els fets. Analitzar i Actuar en base a informació.

Innovació: Esforçar-se en introduir idees que afavoreixin a l'empresa i als clients.

Assertivitat: Actuar i expressar el que se sent en el marc adequat.

Empatia: Captar i entendre els punts de vista dels clients.

Respecte: A les persones, compromisos, obligacions, medi ambient ... etc.

Lideratge: Inspirar i ser el líder fabricant en aliatges de no fèrries per als sectors de hidrosanitari com l'electrònic.

Col·laboració: Ser capaços de treballar amb els clients en la consecució de metes conjuntes
L'Empresa


BROQUETAS, S.L.
C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA -SPAIN

(+34) 93 640 19 00
Fax (+34) 93 630 09 38

E-mail: broquetas@broquetas.com

Grup Broquetas


Fabrica de hilos de soldadura

© BROQUETAS, S.L. - Todos los derechos reservados / All rights reserved

by Ofifacil